25 aprill, 2010

Unicefi infopäev "Väike heategu"

23.aprill 2010 kell 14.00 - 15.30
Unicefi esindus Auna 6, Tallinn
 • Kohalolijatele tutvustati kooliprojekti "Väike heategu" 2010.a. tegevusplaani "Levitame headust", selle programmi, esinejaid ja ajakava.
 • Räägiti õpilaste suvekooli ja õpetajate-huvijuhtide suveseminari korraldamisest.
 • Tutvustati uuenenud müügiarvestustabelit.
 • Lepiti üheskoos kokku parimad kuupäevad tegevusplaani elluviimiseks.
 • Koolidesse sai kaasa mitmeid infomaterjale - Unicefi kooliprojekt "Väike heategu"; Eesti laste- ja noortesõbralikud linnad; Lapsesõbralik Eesti; Kas sa tead, kus on praegu sinu laps; Kaitse ennast seksuaalsel teel levivate haiguste eest; Kui sa vähegi kahtled, siis palun testi ennast; HIV nakkus ja AIDS; Tuttav internet; Passiivne suitsetamine; Tubakas, Vesipiip; Suitsuvabad tubakatooted.

Kuigi kohtumine oli lühike, oli see väga asjalik ja informatiivne ning väga vajalik, et saada uut indu asjaga tegelemiseks.
Tänud korraldajatele!

24 aprill, 2010

Kutsenõukogude liikmete infopäev

23.aprill 2010.a. kell 9.30 - 13.30
Tallink Spa & Conference Hotel, Tallinn.
EHJL esindajana osales Ene Liivand.

Päevakava:
 • Kutsesüsteem liidesena töö- ja haridusmaailma vahel.
 • Kutsenõukogu ülesanded ja töökorraldus.
 • Küsimused.
 • Kutsenõukogu liikme töö läbi tegija silmade.
 • Teenekate kutsenõukogude liikmete tunnustamine.

Kutsekoda tegutseb aastast 1998. 2008.aastast on olemas kutseseadus.

Olav Aarna - Kutsekoja juhatuse liige - andis ülevaate põhimõistetest, need on kompetentsus, kvalifikatsioon ja kutsekvalifikatsioon ehk kutse. Räägiti kutsetunnistusest, kutsestandardist, kutsesüsteemist, kutsesüsteemi institutsioonidest, Euroopa ja Eesti kvalifikatsiooniraamistikust.

Sirje Murre - Kutsekoja ESF programmi koordinaator - tutvustas kutsenõukogu liikme meelespead. See hõlmas tegevuse eesmärki, nõukogu moodustamist, ülesandeid, töökorda, otsustuskorda ja nõukogude ning nende koordinaatorite tutvustamist.

Päev andis ülevaate ja taustateadmised kutsenõukogude tööst.

Asjaajamise ülevõtmine

20.aprill 2010.a. kell 15.00 - 16.30
Pelgulinna Gümnaasium, Tallinn

Rääkisime liidu senisest tegevusest, sh õnnestusmistest ja valukohtadest, tehes ülevaate ajaloost, kõneldes olevikust ja püüdes mõelda võimalikke tulevikuteid.
Vahetusega juhatuses kaasnes ka mapitäis kogutud materjale, seal hulgas -
 • asutamisleping 23.mai 2000
 • põhikiri 23.mai 2000
 • kandeavaldus 29.juuni 2000
 • kandeotsus, registridokumendid 5.juuli 2000
 • vabariiklik huvijuhtide nõupidamine, muudetud põhikiri 6.juuni 2005
 • vabariikliku huvijuhtide nõupidamise dokument 14.november 2006; Vabariikliku Huvijuhtide Liidu asutamise dokument
 • huvijuhtide ümarlaud 2.veebruar 2007
 • kinnitatud MTÜ registrikaart, 29.märts 2007
 • Haridus- ja Teadusminteeriumi ning Eesti Huvijuhtide Liidu koostööleping 1.aug.2007
 • Eesti I Huvijuhtide Suvekool 5.-7.juuni 2008

(Põhjalikum ülevaade avaneb "ajaloo" leheküljel.)

Jutuajamine oli pikk ja põhjalik ja andis mõtteid, kuidas edasi võiks liikuda.
Eesti Huvijuhtide Liidu edasine tegevus saab toimuda ainult aktiivsete liikmete olemasolul ja ühise asja ajamisel, seega igal Eesti huvijuhil on kindlasti võimalik panustada liidu olemisse!

Tiina Tiit
Ene Liivand

Teadmiseks

Head kolleegid!

Alates märtsist 2010 juhib Eesti Huvijuhtide Liitu Kolga Keskkooli huvijuht, Harjumaa Huvijuhtide Ühenduse juhatuse liige Ene Liivand.

Ene Liivandiga saab kontakti e–posti aadressil eneliivand@gmail.com

Tänan kõiki, kes mind minu tegevusaja jooksul toetasid ning aitasid kaasa huvijuhtide liidu taasloomisele. Tänan kõiki, kelle abiga ja toega oleme saanud korraldada mitmeid huvitavaid ja huvijuhtidele vajalikke teabepäevi.

Ilusat kevadet, palju teokaid mõtteid ja ikka üksteise toetamist, mitte teineteisele „ärategemist“ soovides

Tiina Tiit