27 oktoober, 2011

Palju õnne uus juhatus!

Neljapäeval, 27. oktoobril kinnitati notariaalselt Eesti Huvijuhtide Liidu juhatus koosseisus Liivia Rebane (Antsla Gümnaasium), Ene Hunt (Türi Ühisgümnaasium), Ülle Roomets (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia), Reelika Rüütli (Audru Keskkool) ja esimees Triino Lest (Saaremaa Ühisgümnaasium).

26 oktoober, 2011

HUVIJUHTIDE KOOLITUS

Hea noorsootöötaja/huviharidustöötaja!*

Kutsume Sind osalema koolitusel

„Huviharidus muutuvas maailmas: kuidas ellu jääda?“

Koolitajad: Aune Lillemets ja Virko Annus

Koolituse eesmärgiks on huviharidustöötaja rolli vaatlemine muutuvas maailmas: kuidas aitab noorsootöö põhimõtetest lähtuv tegevus ellu jääda ja areneda?

Koolituse raames otsime vastuseid järgnevatele küsimustele:

  • Millises suunas areneb huviharidus?
  • Kuidas muutustega kaasas käia?
  • Mis peab muutuma? Mina? Kuidas?
  • Millised ressursid on minu käsutuses?
  • Kas ja kuidas saavad noored aidata mul oma tööd teha?

Koolitus lähtub põhimõttest, et ellujäämise võti on muutuste juhtimine. Dialoogis koolitajatega ja üksteiselt õppides jõuavad koolitusel osalejad äratundmisele, kus on nende töös veel kasutamata ressursse, mille abil muutuvas maailmas kiiresti kohaneda.

Toimub kaks kolmepäevast koolitust:

Üks koolitus toimub 10.-12.11 Tartus Tartu hotellis

Teine koolitus toimub 24.-26.11.2011 Tallinnas (täpne toimumiskoht selgub lähiajal)

Koolitus algab nii Tartus kui Tallinnas esimesel päeval kell 11:00 ja lõpeb kolmandal päeval kell 15:30.

Koolitusele ootame eelkõige huvijuhte, huvialakoolide õpetajaid ja juhte.

Koolitusel osalemiseks on vajalik täita kandideerimisvorm

Tartus toimuvale koolitusele hiljemalt 02.11.2011 SIIN!

Tallinnas toimuvale koolitusele hiljemalt 16.11.2011 SIIN!

NB! Jälgi, et sa registreerud õigele koolitusele!

Koolituse ajakava ning osalejate nimekirja teatame Tartu koolitusele kandideerinutele hiljemalt 5.11.2011,Tallinna koolitusele kandideerinutele hiljemalt 18.11.2011 e-maili teel. Kohtade arv on piiratud, osalejad valitakse ja kinnitatakse täidetud kandideerimisvormide põhjal. Paneme kokku mitmekülgse grupi, kellel on huvitav ühiselt õppida ja eelistame osalejaid, kes on 100% ajast kohal!

Lisainfo (korralduslik): elina.jogeva@archimedes.ee; 6 979 222; (sisuline): ivica.magi@archimedes.ee

*Koolitus, toitlustus ja majutus on Sulle tasuta ja rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 ressurssidest. NB! Antud koolitusele ühisbussi ei tellita ning ühistranspordikulusid ei hüvitata!

Sügiseste tervitustega,

SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo

* Noorsootöötaja all mõistame lähtuvalt „Noorsootöötaja Kutsestandardist” väga erinevates rollides ja töökeskkondades tegutsevaid spetsialiste: noorteprojekti töötajaid; noorte infotöötajaid; noorsootöö asutuse noorsootöötajaid; noorteühingu noorsootöötajaid; noorsootöö asutuse juhte; noorteühingu juhte; ringijuhte; huvialajuhte; huvialakooli pedagooge; huvialakooli juhte; noortelaagri kasvatajaid; noortelaagri juhte; kohaliku omavalitsuse noorsoonõunikke; maavalitsuse noorsoonõunikke ja riigi tasandi noorsootöötajaid (riiklikus või mitteriiklikus institutsioonis)

Juhatuse koosolek

Neljapäeval, 27. oktoobril kohtub liidu juhatus Saaremaal. Ette võetakse käik notari juurde ning kinnitatakse aasta tegevusplaan ja uus juhatus.

11 oktoober, 2011

OLEME TAASASUTATUD!

Head huvijuhid!
Augusti lõpus toimunud TÜ Viljandi Kultuuriakadeema Huvijuhtide suveakadeemias sai taasasutatud Eesti Huvijuhtide Liit. Kolme asjaliku päeva käigus toimus ka Liidu üldkoosolek. Kinnitasime põhikirja, valisime uue juhatuse ning saime kampa palju vahvaid inimesi.
Oleme taas tegutsemas ning hakkame teid kõiki meie tegemistega kursis hoidma.
Aitäh Teile usalduse eest ning soovime meeldivat koostööd!
Juhatuse nimel,
Triino Lest