02 märts, 2015

Toimub liidu infolisti reorganiseerimine

Praegune infolist on seotud TÜ VKAga. Reorganiseerimise eesmärgiks on siduda list ametliku postkastiga eestihuvijuht@gmail.com, nii nagu seda on ka meie blogilehekülg .

Kõik liikmed, kes pole 3. märtsiks saanud kutset liituda uue listitga "ehjl", palun andke teada eestihuvijuht@gmail.com.

Need liikmed, kel on kontaktandmeks antud tööaadress, mitte isiklik ja on töökohta vahetanud ning soovivad jätkuvalt olla liidu tegemistega kursis, kirjutage samuti eelnimetatud aadressile.

VIIMANE PÄEV!!! Kes on su selja taga? Mis on su jalge all?


Nagu veebruari algul lubatud, toimub meie kevadine õpipäev "Uued tuuled 2. Huvijuhi seljatagune ja jalgealune" 17. märtsil Tartus Antoniuse õuel. (Õpipäev toimub ikka siseruumides.) Osalustasu on 10 eurot.  Registreerumisvormi saab täita  12. märtsini. 

Päevakava:
9.45-10.00 kogunemine
10.00-11.30 "Väärtuskasvatuse kool" Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop
11.30-12.00 “Huvitegevus reformitud põhikoolis” Tartu Hansa Kooli huvijuht Helena Stamberg
12.10-12.40“Aasta teo” laureaat 2014 Jõgevamaa gümnaasiumi projekti- ja noorsootööjuht  Nele Graverson tutvustab oma tegemisi
12.40-13.25 Antoniuse õuga tutvumine
13.25-14.00 lõuna
14.00-14.30 “Huvitegevus reformitud gümnaasiumis” Petersoni Gümnaasiumi direktor Merike Kaste
14.30-15.30 “Huvitegevus koolijuhtide unistustes” Koolijuhtide Ühenduse esindaja Ene Tannberg
15.30-15.45 Virgutuspaus
15.45-16.30 “Riiklik õppekava ja huvitegevus” Pille Liblik HTMi üldhariduse osakonnast
16.30-17.00 EHJL infominutid, kokkuvõtted õpipäevast.
Tule ise ja võta kolleeg kah kaasa!
Kohtumist oodates

EHJL