05 veebruar, 2013

Algas üle-euroopaline multimeedia konkurss “Sisserändajad Euroopas”

Euroopa Komisjon kuulutas kunsti-, graafika- ja kommunikatsioonierialasid õpetavatele koolidele välja üleeuroopalise multimeedia võistluse teemal „Sisserändajad Euroopas”. Konkursile oodatakse töid Euroopa Liidu ja Horvaatiakunsti-, ajakirjandus-, audiovisuaalvaldkonna ja kommunikatsioonierialade õpilastelt vanuses üle 18 eluaasta.
Konkursil saab osaleda kolmes eri kategoorias: plakat, foto ja video. Töö teemaks on mujalt maailmast pärit sisserändajate roll  Euroopa riikide ühiskonnas. Konkursile registreerimise tähtaeg on 30. aprill, töid oodatakse hiljemalt 21.juuniks 2013.
Rohkem teavet leiab kodulehelt: http://www.migrantsineurope.eu
Iga kool, kelle esindajad võidavad esikoha ühes kolmest kategooriast või avalikul hääletusel, saab auhinnaks 10 000 eurot.
Üleeuroopalisse finaali pääsenud 30 töö autorid koos kooli esindajaga kutsutakse autasustamisetseremooniale Brüsselisse.


Lisainfo:
Sirly Raavel
Võistluse riiklik koordinaator
Telefon 64 61 423
Email: estonia@migrantsineurope.eu

04 veebruar, 2013

Koolinoorsootöö ja mitteformaalse õppimise inkubaator Lendstart 24

Hea huvijuht, õppealajuhataja/koolijuht, õpetaja, õpilane

Oled kutsutud kandideerima ainulaadsesse koolinoorsootöö ja mitteformaalse õppimise inkubaatorisse Lendstart 24, mille eesmärgiks on aidata Sul jõuda tulemusliku ning eesmärgipärase huvitegevuseni koolikeskkonnas.

Ootame inkubaatorisse koolimeeskondi, kes soovivad noorsootöö ja mitteformaalse haridusega palju enam oma koolis korda saata kui seda seni on jõutud.

24 tunni jooksul loome selge arusaama sellest, kuidas suured ideed teoks saavad. Lisaks inspireerivale ideele ja heale plaanile teeme kõik reaalsed sammud, sõlmime vajalikud kokkulepped ja leiame ressursid, selleks, et meie plaan teostuks. Teeme seda motiveeritud koolimeeskondades ning oma ala professionaalidest mentorite juhendamisel.

Lendstart saab toimuma inspireerivas, vabas ja energiast pakatavas õhkkonnas: kohas, kus ööl ja päeval pole vahet ning kust tulemusteta pole pääsu.

Lendstart 24

AHAA! Tartus
8. märts kl 11:00
kuni
9. märts kl 11:00

See on võimalus realiseerida oma ammu unustuste hõlma vajunud unistus või genereerida kohapeal uus raputav ja ambitsioonikas idee, mis lahendaks mõnd olulist kooliprobleemi või parandaks olemasolevat olukorda.


Mida Sul on tähtis teada täna:

  1. See saab olema kõige lahedam koolitussündmus, millel oled osalenud!
  2. Inkubaatorisse pääseb koolimeeskond vaid täies koosseisus. Esindatud peavad olema huvijuht, õppealajuhataja või direktor, aineõpetaja ja õpilane.
  3. Selleks, et koolitusele kandideerida, on vaja kõigi meeskonnaliikmete isiklikku tahet ning lisaks tuleb leida põletav vajadus oma koolis, millele sündmuse käigus lahenduse leiame ja sündmusele järgnevalt ellu viime.
  4. Kogu meeskonnal tuleb läbida terve 24-tunnine arendusmaraton ning hilised saabujad ja varajased lahkujad pole teretulnud.
  5. Reaalne tulemus nõuab Sinult tahet tegutseda, aega ja pühendumist ka sündmuselejärgneval kuni kolmel kuul. 
Lendstart 24 on rahastatud euroopa Sotsiaalfondi ning eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi "Noorsootöö kvaliteedi arendamine" 1.1.0201.08-0001 ressurssideste ja on osalejatele tasuta.

Kandideerida on aega 20. veebruarini, täida vorm SIIN 

Kui sul on sisulisi küsimusi, kõhkled võid soovid enam teada, siis võta ühendust Hannesega (hannes@talgud.me, +372 5216686, Skype: hanneslents).

Korralduslike küsimuste korral aitab Katri: katri.hoogand@archimedes.ee, 6 979 222