Huvijuhtide maakondlike ühenduste, kontaktisikute andmed

Uuendatud 2. märts 2015

MTÜ Harjumaa Huvijuhtide Ühendus
Kairi Kalm, Tabasalu Ühisgümnaasium
Ene Liivand, Kolga Kool
Anne Martin, Harju maavalitsuse noorsootöö nõunik


Hiiumaa huvijuhtide kontaktisik
Liisa Vals, Kärdla Ühisgümnaasium


Ida-Virumaa huvijuhtide kontaktisik
Jane Koppel, Ida Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsailist-alaealiste komisjoni sekretär


Jõgevamaa huvijuhtide ainesektsiooni juhataja
Merje Talistu, Kiigemetsa Kool
merje@kiigemetsakool.ee, 77 62 940, 55 677 213


Järvamaa huvijuhtide ainesektsiooni juhataja
Kirsika Ilmjärv, Koeru Keskkool
kirsika@koeru.edu.ee, 38 48 637, 55 577 004
Kontaktisik Järva Maavalitsuses
Kersti Viilup, Järva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist
kersti.viilup@jarva.maavalitsus.ee, 38 59 657, 53 083 305


Läänemaa huvijuhtide kontaktisik
Kersti Lõhmus, Lääne maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja


Lääne-Virumaa huvijuhtide ainesektsiooni juhataja
Lemme Mäe, Sõmeru Põhikool
lemme.mae@gmail.com, 56 680 805
Kontaktisik Lääne-Viru Maavalitsuses
Merle Maimjärv-Mirka, Lääne-Viru maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonna vanemspetsialist


Põlvamaa huvijuhtide ainesektsiooni juhataja
Mari- Liis Nummert, Friedebert Tuglase nim. Ahja Kool


Pärnu linna direktori asetäitjad noorsootöö alal ainesektsiooni juhataja
Riita Tõniste, Pärnu Raeküla Gümnaasium
Kontaktisik Pärnu Linnavalitsus
Reine Tapp, Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna noorsoonõunik


Pärnumaa huvijuhtide aineühendus

Laine Ülemaante, Kilingi-Nõmme Gümnaasium
laine.ylemaante@gmail.com, 44 96 188


Raplamaa huvijuhtide kontaktisik
Pille Prey, Rapla maavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist
pille.prey@rapla.maavalitsus.ee, 48 41 107, 507 9419


MTÜ Saaremaa Huvijuhid esimees
Piret Seema, Kuressaare Vanalinna Kool,


Tallinna huvihariduse ainesektsiooni juhataja
Marge Liias, Tallinna Nõmme Põhikool


Tartu linna huvijuhtide ainesektsiooni juhataja
Helena Stamberg,  Tartu Hansa Kool
helena@kmg.tartu.ee


Tartumaa huvijuhtide ainesektsiooni juhataja
Krista Bergmann, Nõo Reaalgümnaasium
Kontaktisik Tartu Maavalitsuses
Riina Sepma, Tartu Maavalitsus, noorsootöö peaspetsialist


Valgamaa huvijuhtide kontaktsisik
Merike Soomets, Valga Maavalitsuse peaspetsialist noorsootöö alal


Viljandimaa huvijuhtide kontaktisik
Krista Ojamäe, Viljandi Omavalitsuste Liidu sekretär
krista.ojamae@vol.ee, 43 33 297Võrumaa huvijuhtide ainesektsiooni juhataja
Inge Mälzer, Rõuge Põhikool
huvijuht.inge@gmail.ee, 56 662 526