27 veebruar, 2012

teks logo 2012.jpg Meriton Grand Spa              logo.jpg

KUTSUME OSALEMA

IV M E S S – K O N V E R E N T S I L

TERVE ELU KOMPASS 2012

Kolmapäeval, 21. märtsil 2012 Meriton Confernce & Spa Hotelli

konverentsikeskuses Tallinnas, Paldiski mnt. 4

Peateema: Laste- ja noorteasutuste tööd toetav teadvustatud kommunikatsioon

Konverentsi eesmärk on teadvustada kommunikatsiooni rolli nii indiviidi, organisatsiooni kui ka ühiskonna tasandil.

Ootame ürituse osalema kõiki lastega tegelevaid spetsialiste üle Eestimaa:

riigiametnikud ja kohaliku omavalitsuse spetsialistid
• noorsootöötajad, laste ja noortega tegelevad spetsialistid, sotsiaaltöötajad
• laste- ja noorteasutuste juhid, pedagoogid, kasvatajad, tervishoiutöötajad, eripedagoogid
haridus-ja kultuuriasutustesse suunduvad kutseharidust omandavad õpilased ja üliõpilased

Päevaprogrammi leiad SIIT

Terve Elu Kompass 2012 osavõtt on võimalik vaid eelregistreerimisega.

HINNAD JA REGISTREERIMISINFO leiad SIIT

Registreerimine kestab 19.märtsini

Kohapeal registreerida ei ole võimalik!

Üritusele loovad kindlat lisaväärtust osalevate firmade teenuste-toodete väljapanekud konverentsikeskuse fuajees.

Palun edastage informatsioon ka oma kolleegidele ning koostööpartneritele, kes samuti on oodatud aktiivselt osalema.

www.terveelukompass.eu

Täiendav informatsioon korraldajalt:

Taveco Disain OÜ

Lõõtsa 2, 11415 Tallinn

Vilve Virro

Tel: 6181797

vilve@taveco.ee

Koostööpartnerid:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Tallinna Haridusamet

Eesti Alusharidus Juhtide Ühendus

Lastekaitse Liit

Tervise Arengu Instituut

SA Tallinna Koolitervishoid

Meriton Confernce & Spa Hotelli konverentsikeskuses

21 veebruar, 2012

Haridustöötajate streigist

On küsitud, kas huvijuhid võivad streikida- nende leivaisa on ju KOV. Eesti Haridustöötajate Liidu vastus: "Eesti Haridustöötajate Liit ei ühenda ainult õpetajaid, meie liikmed võivad olla kõik haridusasutuste töötajad, kes on soovinud astuda meie ametiühingusse. Streigiga võivad ühineda kõik meie liikmed ja mitteliikmed- õpetajad, huvijuhid, ringijuhid, huvikoolide pedagoogid jt töötajad, sealhulgas ka abi- ja teenindav personal. Streigis osalemiseks ei pea olema ametiühingu liige."

8.-10. klasside õpilastel on võimalus kandideerida Taisse õppima

Kandideerima oodatakse iseseisvaid, hea suhtlemisoskusega ning väga hea õppeedukusega 8.-10. klasside õpilasi. Kuna õppetöö toimub inglise keeles, peab ka inglise keele oskus olema heal tasemel. Kasuks tuleb erinevate hobide, nt muusika, spordi või näitlemisega tegelemine.

2012/2013. õa taotluste esitamise tähtaeg on 13. aprill 2012. a ning selleks tuleb täita on-line taotlusvorm kooli kodulehel : www.regents.ac.th/scholarship või www.regents.ac.th/GC.apply

Taotluse esitanud õpilastega toimuvad vestlusvoorud ja testid aprillis/mais Tallinnas ning tulemused selguvad k.a juuniks.

Stipendiumikonkursi tingimused on lisatud manuses ning saadaval Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel (www.hm.ee >Õppijale>Välismaale õppima>Kooliõpilasena välismaale ; otselink: http://www.hm.ee/index.php?045004 ).

Kooli kohta leiab informatsiooni ka kooli koduleheküljelt (www.regents.ac.th ).

Parimate soovidega

Katrin Rein

Nõunik

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

50088 Tartu

Tel: 735 0158

Mobiil: 521 8020

Faks: 730 1080

E-post: katrin.rein@hm.ee

www.hm.ee

13 veebruar, 2012

Tööpakkumised

Paide Linnavalitsus kuulutas välja konkursi Paide Linnavalitsuse noorsoo- ja kultuuritöö spetsialisti ametikohale. Ametikohale kandideerijatel tuleb esitada avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri hiljemalt 15. märtsiks 2012 märgusõna all “Konkurss" posti või e-posti teel Paide Linnavalitsusele.

Tööülesanded:
Paide linna kultuuri-, noorsoo ja sporditöö arendamine ja aktiivse toimimise tagamine
Suhtlemine seltside, klubide ja kodanikeühendustega
Valdkondlike eelnõude koostamine ja menetlemine
Erinevate institutsioonidevahelise koostöö –ja suhtevõrgustiku arendamine
Lepinguliste suhete haldamine mittetulundusühingute ja seltsidega
Uute ideede genereerimine ja ülelinnaliste ettevõtmiste koordineerimine
Noorte töö-ja puhkelaagrite organiseerimine
Nõudmised kandidaadile ja vajalikud omadused

Nõudmised kandidaadile:
Kõrgem haridus
Initsiatiivikus, avatus ja loomingulisus
Hea kirjalik ja suuline eestikeelne eneseväljendusoskus
Organiseerimis- ja otsustusvõime
Väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
Projektide kirjutamise ja elluviimise oskus
Analüüsi-ja planeerimisvõime
Kõrge pingetaluvus ja meeskonnatöö oskus
Valmisolek töötada nädalavahetustel

Asukoht: Paide linn Pärnu tn. 3

Ametikohale kandideerijal esitada avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri hiljemalt 15. märtsiks 2012 märgusõna all “Konkurss” postiga: Paide Linnavalitsuse aadressil Keskväljak 14, Paide 72711 või e-postiga: digitaalselt allkirjastatult e-maili aadressil: lauri.talumae@paide.ee

Kontaktisik:

Elena Sapp
Lisainfo tel. 5093811
e-mail: elena.sapp@paide.eeTüri Ühisgümnaasium pakub lapsehoolduspuhkuse ajaks tööd huvijuhile (1,0 kohta). Koolis on 200 gümnasisti. Huvitatutel kontakteeruda 20. märtsiks direktori kohusetäitja Ellu Rusiga ellu.rusi@tyriyg.tyri.ee, 38 48 565 http://www.tyriyg.tyri.ee/pages/index.php

04 veebruar, 2012

Huvijuhtide Suveakadeemia

Selle aasta suveakadeemia toimub 15. - 17. august Viljandis. Pane endale kuupäev kirja, sest ootame Sind osalema!

Juhatuse koosolek

3.-4. veebruaril toimus juhatuse koosolek, kus arutati lähenevat liidu sünnipäeva ja suveakadeemia korraldmist. Koosolekule oli kutsutud ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia huvihariduse lektor Külli Salumäe.

03 veebruar, 2012

Pärnu linna koolide direktori asetäitjate noorsootöö alal tegevusest

Meie ainesektsiooni kuulub 14 inimest, lisaks üldhariduskoolide direktori asetäitjatele noorsootöö alal ka Kutsehariduskeskuse ja Kunstide Maja huvijuhid. Pärnu huvijuhid on pikaajalise tööstaažiga ja erialaselt hästi ettevalmistatud. Paljud meist läbisid karjäärikoordinaatori koolituse ja juhivad selle alast tööd koolides. Meid juhib ja toetab Pärnu linnavalitsuse noorsootöönõunik.

Töökoosolekud toimuvad 1 x kuus, mis on alati ettevalmistatud ja kindla päevakorraga. Nendes osaletakse väga aktiivselt. Oleme tutvunud kõikide üldharidus- ja huvikoolide õpikeskkondadega ning alati oleme leidnud õppimist ja järeletegemist väärivat. Pidevalt toimuvad kohtumised koostööpartneritega: Õppenõustamiskeskus, Avatud Noortekeskus, noorteorganisatsioonid, huvikoolid jne. Oleme alustanud ka Pärnumaa koolide ja seal elavate noorte tegevustega tutvumist (Uulu Põhikool, Audru Keskkool, Kihnu Põhikool)

Osalesime Pärnu linna haridussüsteemi arengukava väljatöötamisel. Alates 2010.aastast on arengukavas noorsootöö lõimitud hariduse ja teiste valdkondadega. Koolide noorsootööjuhtide kaasabil on läbi viidud Pärnu linnas uuring „Laste ja noorte vaba aja sisustamise võimalused Pärnu linnas“ (2009). Sektsiooni juhataja esindas koole pilootprojektis – „Pärnu linna noorsootöö kvaliteedi hindamine” (sügis 2010), mis toimus Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames. Jätkuna osaleb Pärnu linn pilootprojektis „ Noorsootöö võimekuse suurendamine tegelemaks põhihariduseta, koolikohustuslikus eas olevate koolikatkestajatest noortega“, milles osaleme rohkearvuliselt. Eelpoolnimetatud projekti tulemusena võime märgata oma koostöövõrgustiku senisest veelgi tõhusamat koostöö aktiviseerumist. Uue õppekava arendamine meeskonnatööna (2010/2011) kursusest võeti osa oma koolide meeskondade liikmetena.

On kujunenud heaks traditsiooniks, et rida üritusi Pärnu linnas on oma õlule võtnud teatud kooli huvijuht: staarijäljendajate konkurss ( Rääma Põhikool), väitlusturniir ja kõnevõistlus (Humanitaargümnaasium), Meediamull (Koidula Gümnaasium), jõuluball (Vanalinna Põhikool), käsitööpäev (Kuninga tn Põhikool), orienteerumispäev (Raeküla Kool), robootika (Ühisgümnaasium) jne.

Koolitused ja õppereisid oleme planeerinud eneste vajadustest lähtuvalt ning täienduskoolituse võimaldamine on sissekirjutatud Pärnu linna haridussüsteemi arengukava tegevuskavas teemadena. Näit: kultuurialane ja kultuuridevaheline pädevus, noorte kaasamine jt.

Nii on meil toimunud alljärgnevad koolitused: Protokoll ja etikett ametialases suhtlemises (T. Tšatšua); Eneseväljendus (M. Veinmann); Huvijuht koolikultuuris, noorsootööjuhi roll, toimimisviisid ja pädevused (G. Aher); Lisaväärtus hea stiili ja õigekirja kaudu (Loone Ots); Mälutreening (T. Tallermaa), Kaasamine ja kultuuride mitmekesisuse kasutamine (Pro Magister) jne.

Igal aastal oleme korraldanud õppereise, et õppida kolleegidelt ning omandada kultuurialane pädevus. Näit: Riia Eesti kooli külastamine; Helisingis koolikülastus ning Tuglase Selts ja Saatkond; Saaremaal Muhu Põhikooli, Ühisgümnaasiumi ja Kuressaare Gümnaasiumi noorsootööga tutvumine; Viljandis koolikülastus ning Pärimusmuusika Ait, teater Ugala; Tallinnas Vanalinna Hariduskolleegium, Viimsi kool, Bastionid; Kihnu kool, kirik ja muuseum; lisaks veel Haapsalu, Rakvere ning õppereis Liivimaa radadel.


Riita Tõniste, Pärnu Raeküla Kool