27 märts, 2013

NOORSOOTÖÖTAJATE KEVADKOOL

Kõigel on muster. Sinul on muster. Minul on muster. Vanaisa õpetas seda mulle, kui olin seitsmeaastane.
Ta viskas tiiki kivi ning küsis minult, mida ma nägin.
Ma ütlesin, et nägin plartsatust vees.
Ja tema ütles: "Hästi, aga mida sa veel nägid?"
Ja mina ütlesin, et nägin ringe. Väikest ringi ja siis suuremat sõõri ja nii edasi, kuni see haaras endasse kõike kuni tiigi kaldani.
Ta ütles: "Hea küll. Ma tahan, et sa teaksid, et pead olema väga ettevaatlik sellega, missuguse plartsatuse sa maailmas tekitad, sest sinu isiklik ring puutub kokku teise ringiga ja nõnda kuni kaldani välja. Nii et mis laadi plartsatust sa teha kavatsed? Mis on sinu isikliku sõõri sees sellist, mida sa võid teistega jagada?"

(tšerokii-seneka Jamie Sams) 
Koos selle looga kutsume Sind
NOORSOOTÖÖTAJATE KEVADKOOLI
Kuidas toetada noori, iseennast ja kolleege enesearengu teekonnal?
I moodul: 17-18. aprill ja II moodul: 23-24. mai Viljandimaal
Nii iga noor kui ka noorsootöötaja käib mööda põnevat enesearengu rada. Sel teel kohtume inimestega, keda ühel või teisel moel mõjutame ning kes mõjutavad meid. Tekitame pidevalt suuremaid ja väiksemaid sõõre. Aga milline on meie sõõr ehk roll, ülesanne ja võimalused noore igakülgsel toetamisel? Kuidas saame olla heaks toeks noorte enesejuhitavuse kujunemisel? Kuidas noorte nõustamisel mitte ära unustada iseennast? Kuidas olla toetavaks partneriks ja peegeldajaks oma kolleegidele?
Just nende küsimustega kaheosalises kevadkoolis tegelemegi.
Kevadkooli sihiks on toetada noortega töötavate inimeste valmisolekut ja võimeid noorte igakülgse arengukeskkonna loomiseks.
Samuti tuua noorsootöötajate tegevuspraktikasse mitmekülgseid viise enesejuhitavuse toetamiseks.
Kevadkooli teemadering:
-          enesejuhitavus ja selle toetamise viisid;
-          narratiivne nõustamine;
-          noorsootöötaja kui refleksiivne praktik;
-          enesehoid ja kolleegide toetamine.
Kahe koolitusmooduli vahepealsel ajal on kõigil osalejatel võimalus koolitusel rakendatud lähenemisi praktiseerida oma töös ning mõtestada kogetud koos kaasõppijatega teises moodulis. 
Kevadkooli läbiviimisel toetutakse noorsootöö, kaasava juhtimise ja mitteformaalse õppimise headele tavadele ja põhimõtetele.
KUIDAS OSALEDA?
Koolitusel osalemiseks palume täita kandideerimisankeedi hiljemalt 8. aprillil. Ankeeti palume lisada ka  ühe foto või pildi enda vabal valikul, mis annab edasi mõtet – mina kui noorte nõustaja. Palume 2-3 lausega valikut põhjendada.
Kevadkoolis osalemine on osalejate jaoks tasuta.
Lisainfo SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroost järgmistel kontaktidel: katri.hoogand@archimedes.ee (korralduslik) või marko.vene@archimedes.ee (sisuline). 
Arenguteekonnal juhendavad: Piret Jeedas, Kristi Leps ja Reelika Semjonov.
Loe kevadkooli ja selle läbiviijate kohta edasi siit: http://mitteformaalne.ee/noorsootootajate-kevadkool.html

Kevadkool  toimub Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 ressurssidest. Kevadkooli korraldab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.
 

14 märts, 2013

Kutse õpituppa

Head huvijuhid,
Kirjutame Teile, et kutsuda Teid osalema „Kaasava noorsootöö õpitubades“ tutvumaks äsja trükist ilmuva käsiraamatu abil põhjalikumalt kaasava noorsootöö teemaga. Töötoad toimuvad Tallinnas 20. märtsil, Pärnus 06. aprillil ja Tartus 13. aprillil. Eriti ootame osalejate lisa Tallinna õpituppa!
Töötoas osalemine annab võimaluse leida viise kuidas kasutada käsiraamatut „Kaasav noorsootöö“ oma igapäevatöös ning mõtestada antud teemat oma töö kontekstis. Lisaks annab töötoas osalemine võimaluse ühiseks aruteluks ja kaasa mõtlemiseks. Iga osaleja saab ka värskelt ilmunud käsiraamatu eksemplari ning soovi korral küsida temaatilisi küsimusi käsiraamatu autoritelt.
Kutsume Teid osalema ning infot oma kolleegide ning võimalike huviliste seas levitama! Siinkohal lisame manusesse ka väikese eelvaate käsiraamatust endast, kust leiate ka mõned kommentaarid inimestelt, kes raamatut juba lugenud on.
Tallinna õpituppa registreerimine on avatud veel kuni 17.03 (k.a), Pärnu ja Tartu õpituppa kuni 2.04. 

Lisainfo ja registreerumine: http://mitteformaalne.ee/kvnt-tootuba.html

10 märts, 2013

KUTSE SEMINARILE!

Kevadvaheajal toimub Eesti Huvijuhtide Liidu üldkoosolek/seminar, mille teemaks on Uued tuuled!
Oodatud on EHJ Liidu liikmed, kuid ka kõik noortega tegelevad ja noortemeelsed inimesed, kes ei ole veel meie organisatsiooni nimekirjas.

Kohtume 21. märtsil Tallinna Reaalkoolis (Estonia pst 6, Tallinn) kevadseminaril "Uued tuuled".

10.00 - 10.30 Saabumine, registreerimine ja tervitus kohviga
10.30 - 11.00 EHJL põhikirja muudatused; juhatuse kandidaatide tutvustamine ja valimine
11.00 - 12.30 Noorsootöö arengukava arutelu ja rühmatööd (Ülle Roomets)
12.30 - 13.00 Lõuna
13.00 - 13.45 Ringkäik Reaalkoolis (Piret Otsa)
13.45 - 14.30 Rühmatööde kokkuvõtted (Ülle Roomets)
14.30 - 15.30 Noorsootöötaja kutsestandardi tutvustus (Triino Lest)
15.30 - 15.45 Lõpusõnad
Lõunasöögiks palume kõigil kaasa võtta 2.- (kogume kokku saabumisel)

Palume täita REGISTREERIMISVORM hiljemalt 15. märtsiks!

Rohket osavõttu oodates,
juhatuse nimel Triino