26 september, 2012

KONVERENTS „INSPIREERIV ÕPIKESKKOND KOOLIS“

30. oktoobril, Tallinnas von Stackelbergi hotellis

 Konverentsi juhatab ajakirjanik ja koolitaja Märt Treier

Ajakava
10.00-10.30    REGISTREERUMINE
10.30-11.00    AVASÕNAD
Kaasaegne eesti kool kui õpikeskkond: missugused tegurid määravad selle kvaliteedi? Anzori Barkalaja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia direktor
11.00-12.30    TEADA JA TUNDA
Mis on koolinoorsootöö ja millised on erinevate osapoolte võimalused inspireerivate õpikeskkondade loomise toetamisel?
Ettekanded:
Koolinoorsootööst noorsootöö aspektist, Reet Kost, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja
Koolinoorsootööst pedagoogilisest aspektist, Külli Salumäe, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud
Arutelu:
Triino Lest, Saaremaa Ühisgümnaasiumi huvijuht
Piret Bossack, Tallinna Inglise Kolledži õpetaja
Katre Eljas-Taal, lapsevanem
Andres Laanemets, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi direktor
Kauri-Romet Aadamsoo, Pelgulinna Gümnaasiumi õpilane
12.30-13.30    LÕUNA 
13.30-15.00    MÄRGATA JA MÕISTA
Millised on erinevad võimalused mitmekülgse ja inspireeriva õpikeskkonna loomiseks läbi koolinoorsootöö? 
Töötoad:
 1) Huvijuhi roll innustava õpiprotsessi loomisel läbi erinevate vanuseastmete, Eva-Maria Kangro, psühholoogiadoktor ja Anne-Mari Ernesaks, organisatsioonikäitumise magister
2) Koolisiseste ja -väliste võrgustike koostöö korraldamisest inspireeriva õpikeskkonna loomisel, Kersti Kesküla, koolisotsiaalnõustaja
3) Sündmuste (ürituste) ja õppeprotsessi lõiming, Marika Ivandi, koolikorralduse magister
4) Noorsootöö võimaluste rakendamine koolis, Urmo Reitav, TÜ Viljandi Kulturiakadeemia õppejõud
15.00-15.30    PAUS
15.30-16.00    SUUTA JA LUUA
Jagamine:
Mis oli töötubades tähenduslikku?
16.00-17.00    KOKKUVÕTE
Mõtted nähtust ja kuuldust, tõmmates paralleele teatrimaailmaga, Neeme Kuningas, Rahvusooper Estonia lavastaja
Õpikeskkondade loomisest riskioludes elavatele noortele – kas kutsumus, vastutus või hoopis midagi muud? Siiri Sisask, laulja ning MTÜ Saagu Valgus eestvedaja

* Programm täieneb. Korraldajatel on õigus teha muudatusi.

LISAINFO KONVERENTSI KOHTA LEIAD SIIT 

10 september, 2012

KUTSE HUVIJUHTIDE KONVERENTSILE

Konverents

„INSPIREERIV ÕPIKESKKOND KOOLIS“

30. oktoobril, Tallinnas von Stackelbergi hotellis

„Kui noorsootööl on võime suurendada noorte õppimispotentsiaali, millesse ma isiklikult siiralt usun, siis peaks iga progressiivne kool noorsootöö sisule ja heale korraldusele koolikeskkonnas tähelepanu pöörama.“ (Reet Kost, Sihtasutus Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja). 

Huvijuhil kui koolinoorsootöötajal on tähtis roll noortele inspireeriva õpikeskkonna loomisel, millest tulenevalt on oluline analüüsida võimaluste ulatust, suurust ja mõju, mida noorsootöö koolile pakub. Käesoleva konverentsiga kutsumegi Sind, hea huvijuht, mõtisklema koolinoorsootöö olemuse üle. Otsime vastuseid küsimustele, kuidas märgata rohkem, mõista ja tegutseda paremini – noorte igakülgse arengu nimel.
  
Konverentsil jagavad tähenduslikku ning ärgitavad kaasa mõtlema tunnustatud inimesed valdkonnast ja väljastpoolt: Anzori Barkalaja, Reet Kost, Külli Salumäe, Triino Lest, Meedi Neeme, Kauri-Romet Aadamsoo, Eva-Maria Kangro, Anne-Mari Ernesaks, Marika Ivandi, Siiri Sisask jpt.
 
Konverentsi modereerib  Märt Treier.

Päeva vältel leiavad aset inspireerivad ettekanded, paneeldiskussioon, erinevad töötoad, erinevad üllatused. 
 
NB! Seminari  pidevalt täienev veebileht on leitav SIIT . (Õige pea lisame sinna ka ajakava).
 

Konverents toimub Tallinnas Kavala Antsu Talu seminariruumisvon Stackelbergi hotellis (Toompuiestee 23). 

Kuidas konverentsil osaleda?
Konverentsil osalemiseks on vajalik täita taotlusvorm hiljemalt 7. oktoobril 2012 SIINKõiki taotlusvormi täitnuid teavitatakse hiljemalt  12. oktoobril e-maili teel.

Lisainfo (sisuline): marko.vene@archimedes.ee, 6 979 221
Lisainfo (korralduslik): katri.hoogand@archimedes.ee, 6 979 222


NB! Transpordikulusid ei hüvitata!
Tekstisisene pilt 1 
 
 
*Konverents ja toitlustus on osalejatele tasuta ning rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi ning Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ 1.1.0201.08-0001 ressurssidest.

06 september, 2012

Meie liidu liikmemaks

Käes on liikmemaksu kogumise aeg! Ootame kõikidelt vanadelt ja uutelt liikmetelt liikmemaksu tasumist 1. oktoobriks, summaks nagu ikka 7 eurot. Ülekande saate tasuda:
MTÜ Eesti Huvijuhtide Liit:
a/a 4278606045802 Krediidipank

04 september, 2012

Noorsootöö nädal

Eesti Noorsootöö Keskusel on hea meel teada anda, et 2012. aasta 5.-11. novembril toimub teine üle-eestiline noorsootöö nädal. Noorsootöö nädala eesmärk on noorsootöö tutvustamine laiemale avalikkusele ning valdkonna üldtuntuse tõstmine. Üritust koordineerib Eesti Noorsootöö Keskus. Hakka juba aegsasti mõtlema, millise tegevusega saaksid SINA nädalast osa võtta.
Noorsootöö nädala kalendri ja muu täiendava info nädala kohta leiad SIIT
 
Lisainfo:
Ingrid Väravas

Noorsootöö nädala koordinaator
ingrid.varavs@entk.ee
7350 391