26 september, 2012

KONVERENTS „INSPIREERIV ÕPIKESKKOND KOOLIS“

30. oktoobril, Tallinnas von Stackelbergi hotellis

 Konverentsi juhatab ajakirjanik ja koolitaja Märt Treier

Ajakava
10.00-10.30    REGISTREERUMINE
10.30-11.00    AVASÕNAD
Kaasaegne eesti kool kui õpikeskkond: missugused tegurid määravad selle kvaliteedi? Anzori Barkalaja, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia direktor
11.00-12.30    TEADA JA TUNDA
Mis on koolinoorsootöö ja millised on erinevate osapoolte võimalused inspireerivate õpikeskkondade loomise toetamisel?
Ettekanded:
Koolinoorsootööst noorsootöö aspektist, Reet Kost, SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo juhataja
Koolinoorsootööst pedagoogilisest aspektist, Külli Salumäe, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud
Arutelu:
Triino Lest, Saaremaa Ühisgümnaasiumi huvijuht
Piret Bossack, Tallinna Inglise Kolledži õpetaja
Katre Eljas-Taal, lapsevanem
Andres Laanemets, Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi direktor
Kauri-Romet Aadamsoo, Pelgulinna Gümnaasiumi õpilane
12.30-13.30    LÕUNA 
13.30-15.00    MÄRGATA JA MÕISTA
Millised on erinevad võimalused mitmekülgse ja inspireeriva õpikeskkonna loomiseks läbi koolinoorsootöö? 
Töötoad:
 1) Huvijuhi roll innustava õpiprotsessi loomisel läbi erinevate vanuseastmete, Eva-Maria Kangro, psühholoogiadoktor ja Anne-Mari Ernesaks, organisatsioonikäitumise magister
2) Koolisiseste ja -väliste võrgustike koostöö korraldamisest inspireeriva õpikeskkonna loomisel, Kersti Kesküla, koolisotsiaalnõustaja
3) Sündmuste (ürituste) ja õppeprotsessi lõiming, Marika Ivandi, koolikorralduse magister
4) Noorsootöö võimaluste rakendamine koolis, Urmo Reitav, TÜ Viljandi Kulturiakadeemia õppejõud
15.00-15.30    PAUS
15.30-16.00    SUUTA JA LUUA
Jagamine:
Mis oli töötubades tähenduslikku?
16.00-17.00    KOKKUVÕTE
Mõtted nähtust ja kuuldust, tõmmates paralleele teatrimaailmaga, Neeme Kuningas, Rahvusooper Estonia lavastaja
Õpikeskkondade loomisest riskioludes elavatele noortele – kas kutsumus, vastutus või hoopis midagi muud? Siiri Sisask, laulja ning MTÜ Saagu Valgus eestvedaja

* Programm täieneb. Korraldajatel on õigus teha muudatusi.

LISAINFO KONVERENTSI KOHTA LEIAD SIIT