Ajalugu

• 23.mai 2000
asutati Viljandis MTÜ Eesti Huvialajuhtide Liit;
lühendatult EHJL;
asutajad Mart Saar, Helle Vent ja Reet Valgma

• 23.mai 2000
põhikirja kinnitamine asutamislepinguga

• 29.juuni 2000
kandeavaldus mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmiseks

• 5.juuli 2000
kandeotsus, registrisse kinnitamine;
reg.kood 80125388

• 6.juuni 2005
vabariiklik huvijuhtide nõupidamine;
muudetud/uuendatud põhikiri;
Tallinnas, Pelgulinna Gümnaasiumis;
uue juhatuse valimine;
esimeheks Siiri Ernesaks

• 9.okt. 2006
Eesti Huvijuhtide Liit teatab Haridus- ja Teadusministeeriumile ja Kutsenõukogule oma uue esindaja, kelleks on Tiina Tiit

• 14.nov. 2006
vabariiklik huvijuhtide nõupidamine;
Vabariikliku Huvialajuhtide Liidu Esinduskogu koosolek;
asutatakse MTÜ Vabariiklik Huvijuhtide Liit;
asutajad-juhatuse liikmed – Tiina Tiit, Kristina Ruuse, Kirsti Tammik;
laiendatud juhatusse kuulub igast maakonnast 1 esindaja;
kinnitatakse põhikiri;
toimumiskoht Tallinna Pelgulinna Gümnaasium

• 2.veebr. 2007
huvijuhtide ümarlaud Tartus, H.Treffneri Gümnaasiumis

• 5.-6.juuni 2007
vabariiklik huvijuhtide koolitus „Huvijuht koolikultuuri võrgustikus – huvihriduse probleemide kaardistamine ja huvijuhi näidisametijuhendi väljatöötamine“; toimumiskoht Kloogaranna Noortelaager;
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse ja MTÜ Eesti Huvijuhtide Liit koostööprojekt;
koolitaja Georg Aher, koolitusfirma Hared

• 23.okt.2007
vabariiklik huvijuhtide jätkukoolitus „Huvijuht koolikultuuri võrgustikus“;
toimumiskoht Õpetajate Maja, Tallinn;
koolitaja Georg Aher, koolitusfirma Hared

• 29.märts 2007
kinnitatud MTÜ registrikaart;
reg.kood 80251325

• 1.aug.2007
Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti Huvijuhitde Liidu vaheline koostööleping

• 5.-7.juuni 2008
Eesti I huvijuhtide suvekool (suvepäevad) Jõulumäe tervisekeskuses, Pärnumaal; korraldaja UNICEF Eesti Rahvuskomitee;
koostööpartnerid MTÜ MineMine, Pärnumaa Huvijuhtide Nõukoda, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

• 12.dets. 2008
UNICEF Eesti Rahvuskomitee ümarlaud „Huvihariduse tulevik“ Tallinnas

• 25.märts 2009
Eesti Huvijuhtide Liit teatab Haridus- ja Teadusministeeriumile oma esindajast Hariduse Kutsenõukogus, kelleks on Tiina Tiit, EHJL juhatuse esinaine

• 1.märts 2010
Tiina Tiit – juhatuse esimehe kohalt tagasiastumine;
Ene Liivand – kohustuste ülevõtmine

Edasine info saadaval blogisissekannetena.