03 mai, 2012

Huvijuhtide suveakadeemia

Ootame Teid osalema "Huvijuhtide suveakadeemiasse 2012: Üks pole ühtegi!"

Toimumise kuupäevad: 15.-17. august 2012
Toimumise koht: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (Posti 1, Viljandi)
Maht:  26 tundi (1 EAP)
Hind: 55 eurot (hind sisaldab koolitust ja kohvipause)
85 eurot (hind sisaldab koolitust, kohvipause ja 15.-17.08.2012 majutust hostelis "Oma Kodu")
Sihtgrupp: Üldhariduskoolide huvi- ja ringijuhid, noorsoo- ja omavalitsustöötajad, pedagoogid, vabatahtlikus noorsootöös osalejad jt.
Eesmärk: Tutvustada laste ja noorte sotsiaalseid võtmepädevusi arendavaid
ning koolist väljalangemise riskiga õpilasi toetavaid tegevusi.
Motiveerida huvijuhte ja teisi koolitusel osalejaid koostööks erinevate
kogukonna sihtgruppidega ülalnimetatud tegevuste väljatöötamisel,
läbiviimisel ning reflekteerimisel.
Sisu: 2012. aasta koolituse peateemaks on kogukonna erinevate sihtgruppide
koostöö laste ja noorte sotsialiseerimisel ning koolist väljalangemise
ennetamisel.
Õppejõud: Külli Salumäe, Ülle Roomets, Tiia Pedastsaar, Urmo Reitav (TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia), TÜ VKA huvijuhi eriala vilistlased jt.
Täpsem informatsioon koolituse kohta asub:
http://www.kultuur.edu.ee/1155445
Kohtumiseni koolitusel!
Keiu Org
UUDIS!

Meie juhatuse liige, Ene Hunt, sai 26. aprillil ilusa poeglaspe emaks.
Palju õnne ja head kosumist!

Triino, Reelika, Ülle ja Liivia ja kõik Eesti huvijuhid :)
Olete oodatud!
Noorteseire aastakonverents 2012 „Noored ja noorsootöö“
10. mai 2012 kell 10.30 – 16.00 Tallinnas Rahvusraamatukogus
10.00 – 10.30 Registreerumine ja tervituskohv
10.30 – 10.45 Avasõnad
Janar Holm, Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler
10.45 – 12.45 I osa: Noorsootöö panus ühiskonnas
10.45 – 11.15 Noorsootöö eesmärgid ja noorsootöös osalemise suundumused
Laura Kirss, Poliitikauuringute keskus Praxis
11.15 – 11.35 Noorsootööst koolis
Triino Lest, Saaremaa Ühisgümnaasiumi huvijuht, Eesti Huvijuhtide Liidu juhatuse liige
11.35 – 11.55 Noorsootöö sotsiaalse kaasatuse suurendajana
Heidi Paabort, Eesti ANK ESF hankejuht, Põltsamaa Noorte ja elukestva õppe keskuse
tegevjuht
11.55 – 12.15 Noorsootöö kui tööhõiveks vajalike oskuste andja
Tiia Randma, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoda
Darja Saar, ENTRUM projekti tegevjuht
12.15 – 12.45 Küsimuste ja vastuste voor
12.45 – 13.30 Lõunapaus
13.30 – 15.45 II osa: Ühiskonna ootus noorsootööle
13.30 – 13.50 Tööandjate vaatenurk: kas noorsootöökogemus loeb?
Tiiu Allikvee, Fontes PSP juhtivkonsultant
13.50 – 14.10 Lapsevanema pilk noorsootööle
Kristiine Vahtramäe, Eesti Lastevanemate Liidu koolitusjuht
14.10 – 14.30 Noorsootöö väärtus noortele
Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse esinaine Mailis Ostra
14.30 – 15.45 Arutelu: Kuidas täidab noorsootöö talle pandud ootusi? Kas noorsootööst saab osa piisavalt
noori? Kas ja kuidas kaasata kõrvalejäänuid?
15.45 – 16.00 Kokkuvõte ja lõppsõna
Päeva modereerib Ainar Ruussaar
Konverentsi korraldab Poliitikauuringute keskus Praxis koostöös Eesti Noorsootöö Keskuse ja Haridus- ja
Teadusministeeriumiga. Kontakt: projektijuht Katrin Pihor, katrin.pihor@praxis.ee
Noorteseire aastaraamatu väljaandmist ja konverentsi korraldamist toetatakse Haridus-- ja Teadusministeeriumi
noorteosakonna algatatud ja Eesti Noorsootöö Keskuse elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“
raames. Programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse perioodi 2007−2013 vahenditest.