29 august, 2010

Koolitusettepanekud huvijuhtidelt endilt

Eesti Noorsootöökeskus, noorsootöö arendamise osakond palus ettepanekuid, milliseid koolitusi korraldada huvijuhtidele.

Aitäh kiire reageerimise ja sisukate vastuste eest - Grete, Agnes, Anne, Marje, Helena, Ene, Reelika, Lemme, Eha, Birgit, Marge, Kristiina, Riina, Renata, Maarika - Teie vastused said edastatud!

Allpool siis teemad otse meilisaatjatelt:
(küsitud huvijuhtide listi kaudu meili teel 26.-27.08.2010.a.)

Suunatud õpilasesinduse tegevusele - kuidas kaasata noori, mis oleks ÕE tegevuse eesmärgid, kuidas nad saaksid koolielu edendamisele kaasa aidata, jne. See olekski suunatud nii huvijuhtidele, kui õpilastele. - koostöö.

Teine mõte oleks seadusandliku materjaliga tutvumine - kust otsida juriidilist tuge ja olla ise ka sellega kursis (lepingute sõlmimine, läbirääkimised), sponsorluse otsimine/protseduur/reeglid - (näiteks kooli CD välja andmise leidmiseks).

Väga suur vajadus oleks ka õpilastele /õpilasesindusele /liidritele koolitus - julgeda teha, julgeda erineda, julgeda kooli elus kaasa rääkida - kohtumised ühiskonnas hinnatud inimestega - kirjanikud, muusikud, teadlased, ajakirjanikud... selline projekt.

Ise osalesin augusti algul Prantsusmaal rahvusvahelisel koolitusel, mille läbivaks teemaks oli loovus, selle rakendamine, esile kutsumine ja enese raamidest vabastamine. Üsna palju on kindlasti kinni koolitajast ja meil oli selleks väga suurepärane naisterahvas Portugalist - Anita Silva. Et ma arvan, see mis meie koolitusmaastikul puudu on, ongi koolitused, kus õppida midagi reaalset, mida elus kohe ka kasutama saab hakata. Et meie selle napi 5 päevaga õppisime näiteks ise multifilme tegema, fotoaparaadi ja taskulambi abil imelist valguskunsti tegema, muinasjutte kirjutama, ärritasime oma loogilist meelt erinevate nuputamisülesannetega, draamatundides ennast väljendama, jne. Ka projekti kirjutamise sisulist poolt arutasime - et kuidas noori aktiviseerida, kuidas leida uudseid lähenemisi ja lahendusi.

-Väärtushinnangud/väärtused-meie töö alus

-Noorsootöö-toimetulek eluks, kuidas seda ettevalmistust koolis paremini teha

-Inimestevahelised suhted-koostöö alustugi

-Noorsootöö seosed tööturuga.

-Kuidas motiveerida noorte aktiivsust koolielus?

- Poisid koolis: tegevuste pakkumine poistele, poiste kaasamine.

- Tehnikaalane koolitus: tehnikapädevuse kujundamine, tihedamalt kasutatava tehnika käsitlemine (helipult, valgus, prožektorid, esitlustehnika), kuidas teha valikuid tehnika soetamisel jne.

- erinevad õppereisid mujale riikidesse, silmaringi laiendamine, kogemuste jagamine

- seminarid, kus huvijuhid saavad oma kogemust jagada, oma muredele ja küsimustele teiste huvijuhtide käest vastused leida.

- Autorikaitse: kuidas need asjad siis täpselt on (muusika laskmine koolis, filmide näitamine jne jne) ja kuidas toimida.

- Õpilasesinduse juhendamine: kuidas muuta nende töö viljakaks ja teistele õpilastele läbipaistvaks.

- Raha taotlemine erinevatest fondidest: võib-olla väike tarkuseraamat, erinevad fondid, kust kooli huvitegevusega seotud tegevusteks toetust saada jne.

Mängujuhtimine- kuidas olla hea mängujuht- mängumeetodid, uute mängude saamine. Võiks teha ju mängupäeva, kus koik huvijuhid teevad 3-4 uut mängu ja jagavad enda mängudepagasit teistega.

-Etikett (kus räägitakse lähtudes meie tööst, riietus...)

-Töö eesmärgistamine

1. Ühistegevused põhikoolis (lapsi üle 150), kas astmeti 1.-5.kl ja 6.-9. kl?
2. Ühistegevused lastevanematega, koostöö, kuidas kaasata, mida üldse teha, millal?
3. Tegevuste kajastamine kooli koduleheküljel, valla ajalehes, mida kajastada, kuidas jka millal?
4. Huvijuht kui põhikooli ÕE (õpilasesindus) juhendaja, kuidas seda paremini teha, aktiivsust tõsta, parem koostöö ja ka populaarsus.
Ilma mõtlemata tuli teema; motivatsioon?? Sõnastada ma ei oska, aga teema, kuidas motiveerida noort inimest kaasa rääkima, tegutsema, kui motivatsiooni ei ole, ta lihtsalt ei huvitu millestki. Ometi ma tean, eitava kesta taga on tahe olemas.
2. teema Kuidas kaasata klassijuhatajad huvitegevusse, kui nad ei taha. Huvitegevust ei ole nende arust konservatiivsesse kooli vaja. Kool on tõsine õppeasutus.
3. Kuidas ise jääda ellu? Enesekaitse ja enesekehtestamine. (Hetkel on huvijuht süüdi ja iga asi puudutab huvijuhti, mis on kehvasti. Tunnustamise pool on endale ise öelda, et olen ikka vahva tädi küll ja veel vahvamad lapsed, kes teevad midagi)

Mul ei olnud võimalust viibida suveakadeemia luguõppetoas, kus käsitleti kehtestamise ja läbirääkimiste teemat. Kuid üks valdkond, mida pakun omaltpoolt koolitusvajaduse osas välja võiks just olla see: nõuandeid huvijuhile läbirääkimiste läbiviimiseks, s.h huvijuht kui eri osapoolte (õpilane, õpetajad, juhtkond) huvide kaitsja. Ühist korrektset sõnastust ma kohe anda ei oskagi, kuid psühholoogiavaldkond on põnev ja meie töös väga vajalik.

Veel on olulisel kohal seadusandlus. Kuidas viia kooli huvitegevust ja üritusi läbi vastavalt seadusandlusele. Samuti kuluvad huvijuhi töös ära kõik praktilised koolitused, aktiivsest meeskonnatööst (seiklusmängud) kuni käsitööni välja.

Mina sooviks õpilasesinduse teemat (aktiveerimist, koolitamist, materjale, näpunäiteid ja toimivate ÕEde varal).

1) meediasuhtlus - eriti kohalikud lehed
2) väljaspool kasti mõtlemine, näiteks toetuste osas - kultuurisündmuse osas saab sama hästi koostööd teha sotsiaalministeeriumiga, kui teema on vastav jne.
3) motivatsioonikoolitusi - Viljandimaalt tean, et huvijuhid on üsna väsinud ja vajaksid sellist toredat paaripäevast koosviibimist, kus saaks lõõgastuda ja üle maakondade huvijuhtidega lihtsalt suhelda ja kogemusi jagada. Seda võiks täiendada näiteks "jäämurdmismängide" õpetamisega vms.
4) julgus välisprojektideks

Mõtlesin, et oleks huvitav kogeda, kuidas mujal huvijuhid töötavad ja kuidas igapäevaselt ellu jäävad (Probleemid õpetajatega, kes väidavad, et huvitegevus on ainult huvijuhi enda probleem...). Pärnu variant oli hea, kahju, et ise ei saanud osaleda. Aga ka mujale - miks mitte ka teisele poole piiri?

PR ja meediasuhtlus

Dokumentatsioon

Seadusandlus (omavalitsuste lõikes asjad väga erinevad, mis on ühtne ja riilik?)

Meie linnas on suur probleem:kooli huvijuhid ei saa aru eesti keeles nii, et osaleda kursustel.
Aga tüdrukud alati küsivad, alati tahavad õppida.Võib-olla teha midagi huvijuhile vene koolidest.
Viis aastat tagasi korraldati kursused, kus osalesid huvijuhid kui vene nii eesti koolidest. Oli väga huvitavalt, kõik teadsid palju uut.

Aga kõige suurem probleem on :kuidas motiveerida noort...

I valdkonnana pakun arengupsühholoogiat
Poiss koolis
Tunnustamine ja karistamine

II Õppevisiidid koolidesse parima kogemuse omandamiseks
näit. Tšehhi Vabariiki, Ungarisse



Ettepanekud koondas: Ene Liivand
27.aug.2010.a.

28 august, 2010

Huvijuhtide suveakadeemia

17.-19.august 2010
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Kultuuriakadeemia, Pärimusmuusika Keskus, Männiku Metsatalu
 • Tervitused. Avamine.
 • Noorte kodanikukultuur Eesti ühiskonnas.
 • Noored kogukonna, kogukond noorte heaks! Karksi valla sädeinimesed.
 • Koostöömudelid läbi foorumteatri.
 • Miks ma ei osale? Koostegutsemise õppimine draamaprotsessis.
 • Pärimusoskuste töötoad: puutöö; nõelviltimine; pakutrükk; kokkamine.
 • Saunasumin...
 • Luguõppetoad.
 • Kuidas leida ühist keelt arenguhäirete ja õpiraskustega lastega? Tallinna Ristiku Kool.
 • Suveakadeemia kokkuvõtted. Eesti Huvijuhtide Liidu ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ühisplaanide kavandamine. Lõpetamine.

Kolm päeva vahvate kolleegidega, et puhkuseajast sujuvalt üle minna töömõtetele...
Aitäh korraldajatele tegusate päevade eest!

Allolevalt kaardilt on näha osalenud huvijuhid:



08 august, 2010

Huvijuhtide suveakadeemia

17.-19.august 2010
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Kultuuriakadeemia, Pärimusmuusika Keskus ja Männiku Metsatalu

Rohkem infot:
www.kultuur.edu.ee/taienduskoolitus

Kohtumiseni!

Koostööseminar - Noored ja sotsiaalne ettevõtlus: vabatahtlik tegevus ning ettevõtlusse siirdumine

10.-11.juuni 2010
hotell Wesenbergh
Tallinna tn 25, Rakvere

Ettekanded ja esinejad:
 • tervitussõnad ja seminari sissejuhatamine - Anu Allekand, Eesti Noorsoo Instituut
 • "Noored ja vabatahtlik tegevus" Noortemonitor 2009 põhjal - Heili Jõe, Eesti Noorsoo Instituut
 • "Kuidas saan mina arendada kodukohta, riiki ja maailma? Kodanikuaktiivsusest vabatahtlikkuse ja ettevõtlikkuse vormis" - Jon Ender, Vabatahtliku tegevuse nõukoda ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 • "Sotsiaalse ettevõtluse käsitlemisest ja rakendamisest noortevaldkonnas" - Kairi Birk, MTÜ SINA (Suured Ideed Noorte Algatusel)
 • grupitöö - Mis on ettevõtluse tähendus noorte jaoks?
 • grupitöö arutelu
 • kokkuvõte päevast
 • päeva sissejuhatus
 • "Noorte hoiakutest ettevõtluse suhtes" Noortemonitor 2009 põhjal - Marti Taru, Eesti Noorsoo Instituut
 • "Junior Achievement´i eesmärgid, tegevused ja mõju Eestis" - Epp Vodja, Junior Achievement Eesti
 • "Ettevõtluse riigipoolsest toetamisest ja arendamisest" - Henry Kattago, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • grupitöö - Noored ja ettevõtlikkus - mida me juba teame ja mida me soovime saavutada?
 • grupitöö aruelu
 • "Noortevaldkonna koostööplatvormi programmdokumendi arutelu ning edasiarendamise võimalused" - Marti Taru, Eesti Noorsoo Instituut
 • kokkuvõte seminarist

Ettevõtlusseminarist...

Noortevaldkonna katusorganisatsioonide esindajate ümarlauakohtumine

1.juuni 2010 kell 12.00 - 15.00
UNICEFi esindus
Auna 6, Tallinn

EHJL esindajana osales Ene Liivand.

UNICEF tunnustab organisatsioonide hindamatut ja missioonirikast tööd ning panust Eesti noortele parema elukeskkonna loomisel ja noortevaldkonna arendamisel. Üheskoos muutub Eesti veelgi lapse- ja nooresõbralikumaks!

Kohtumine kutsuti kokku, mõeldes järgnevale: kuidas meil läheb? mida oleme saavutanud? mis on meie tugevused? mis takistab paremate tulemuste saavutamist?
Ühiselt arutleti: milline on noorte ja noorsootöö roll tänases Eestis, et kujundada seisukoht noortevaldkonna hetkeolukorrast katusorganisatsioonidest lähtuvalt. Koondati ühised mõtted ja ettepanekud noortevaldkonna edasise arengu osas.

Igast organisatsioonist paluti 1-3 esindajat, ettevalmistatud organisatsiooni hetkeolukorra lühitutvustusega (3-5 min.), sisaldades teavet organisatsiooni missiooni ja väärtuste kohta.

Kokku said: Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Noorsootöötajate Ühendus, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Huvijuhtide Liit, Eesti Huvikeskuste Juhtide Kogu, Eesti Gaidide Liit, Kaitseliidu noorteorganisatsioonid, Eesti Muusikakoolide Liit.

Kaks peamist otsust, mida vastu võeti olid:
1. koondada ühised tegijad ühiste murede ja rõõmudega mingi kogu või koja alla (nime osas oodatud ettepanekud Urmole) ja
2. uus ümarlaud korraldada augusti lõpus.

Ümarlauakoosolek Unicefis...