03 veebruar, 2015

Eelteade. Uued tuuled II

Jaanuari viimasel päeval esitas Eesti Huvijuhtide Liit projektitaotluse "Uued tuuled II. Huvijuhi jalgealune ja seljatagune." Kui projektitaotlus saab piisavalt rahastust, ootame kõiki (ka liidu mitteliikmeid) 17. märtsil Tartu linna Antoniuse õue. Pange kuupäev kirja- veebruari lõpus täpsustame ajakava ja maksumuse.

Eesti Huvijuhtide Liidu õpipäeva Uued tuuled II teema on “Huvijuhi jalgealune ja sejatagune”. Viimase kolme aasta jooksul oleme teinud tõhusat tööd huvijuhtide tealikkuse tõstmisel ja huvijuhtide ameti ameti väärtustamisel. Seekordse õpipäeva eesmärgiks on rõhutada huvijuhi kui haridusmaastikul töötaja vastutust. Oleme meie ette kutsnud Eesti Koolijuhtide Ühingu esindaja ja Haridus-ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonnast Pille Libliku. Oma seisukohti huvitegevuse ülesannete kohta muutuval haridusmaastikul esitavad reformitud Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste ja Tartu Hansa Kooli huvijuht Helena Stamberg. Meie ette astub ka mullu HTMi  “Aasta teo” laureaat Nele Graverson. 

Kevadise õpipäeva “Uued tuuled II” eesmärgiks on
1) huvijuhi kui haridusasutuses töötaja vastutuse, vajaduste ja võimaluste avardamine;
2) informeerida EHJL liikmeid liidu tegemistest;
3) Antoniuse õue kui huvijuhi koostööpartneriga tutvumine.