14 mai, 2015

„Uued tuuled II“ puhus huvijuhid Tartusse


Õppetöö väljub aina enam klassiruumist: õppekäigud, loengud, õpitoad, projektipäevad, programmid jne. Aina enam kasutatakse õppetöös seni pigem huvijuhi tööriistakohvris olnud aktiivõppe meetodeid ja vorme. Siiani on huvijuhil olud oluline roll koolielu ja õppetegevuste mitmekesisemaks muutmisel.   Kas uuenev kool aga üldse vajabki huvijuhti  - uuendusmeelsed, kaasaegse ettevalmistusega ja teadlikud õpetajad saavad ja suudavad ehk ise muuta koolielu põnevaks ilma kõrvalise abita. Kas huvijuhtide jalgealune on muutumas kuumaks ja tema seljataga ei ole kedagi, kes pakuks kindlust ja tuge ning peaks huvijuhti vajalikuks? Sellele mõeldes saigi õppepäeva teemaks „Huvijuhtide seljatagune ja jalgealune“ - juba II õpipäevade sarjas „Uued tuuled“.

Kokkutulnud huvijuhtidele rääkis  väärtuskasvatusest koolis ja huvijuhi võimalustest selles Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop. Huvitegevust reformitud koolides tutvustasid Tartu Hansa Kooli huvijuht Helena Stramberg ning Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor Merike Kaste. Koolijuhtide arvamusi ja hinnanguid huvijuhtide tööle edastas Koolijuhtide Ühenduse esindaja  Tartu Miina Härma Gümnaasiumi direktor Ene Tannberg. Riikliku õppekava ja huvitegevuse seoste üle arutles Haridus- ja Teadusministeeriumi üldosakonna esindaja, Huvitava Kooli projekti eestvedaja Pille Liblik. Eduloona tutvustas oma tegemisi “Aasta teo” laureaat 2014 Jõgevamaa gümnaasiumi projekti- ja noorsootöö juht  Nele Graverson.

Rõõmuga tõdesime, et kõik esinejad kinnitasid, et huvijuhi tegevus koolis on väga oluline. Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindaja Ene Tannberg: „Kool saab hakkama ühe kehva õpetajaga, aga kehva huvijuhiga küll mitte.“ See mõte tõstab huvijuhtide vastutust ja kohustab oma tegevusse väga tõsiselt suhtuma. Seoses sellega, et tööülesanded on muutmus, on muutumises ka „huvijuhi“ ametinimetus- huvijuht, nooroosootöö koordinaator, projekti- ja noortetöö juht, õppekvaliteedi juht on vaid mõned näited, mis on juba kasutusel. Töö iseloom on kõigil sama- teha seda, mis seob kooliperet, aga igas koolis on omad nüansid.

Taaskord oli kõne all küsimus, kas oleks võimalik ühtlustada huvijuhtide ametijuhendid, tööülesanded, koormused. Ja taaskord tõdeti, et seda teha on ülikeeruline, pea võimatu, sest huvitegevuse sisu on sõltuvuses konkreetsest koolist ja kogukonnast ning nende traditsioonidest.


Õpipäeva toimumist 17. märtsil 2015a toetas Hasartmängumaksu Nõukogu. Suured tänud Tartu Antoniuse õue perenaine Auli Solole ja Maitseelamuste koja kokale Triinu Akkermannile. 

02 märts, 2015

Toimub liidu infolisti reorganiseerimine

Praegune infolist on seotud TÜ VKAga. Reorganiseerimise eesmärgiks on siduda list ametliku postkastiga eestihuvijuht@gmail.com, nii nagu seda on ka meie blogilehekülg .

Kõik liikmed, kes pole 3. märtsiks saanud kutset liituda uue listitga "ehjl", palun andke teada eestihuvijuht@gmail.com.

Need liikmed, kel on kontaktandmeks antud tööaadress, mitte isiklik ja on töökohta vahetanud ning soovivad jätkuvalt olla liidu tegemistega kursis, kirjutage samuti eelnimetatud aadressile.

VIIMANE PÄEV!!! Kes on su selja taga? Mis on su jalge all?


Nagu veebruari algul lubatud, toimub meie kevadine õpipäev "Uued tuuled 2. Huvijuhi seljatagune ja jalgealune" 17. märtsil Tartus Antoniuse õuel. (Õpipäev toimub ikka siseruumides.) Osalustasu on 10 eurot.  Registreerumisvormi saab täita  12. märtsini. 

Päevakava:
9.45-10.00 kogunemine
10.00-11.30 "Väärtuskasvatuse kool" Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop
11.30-12.00 “Huvitegevus reformitud põhikoolis” Tartu Hansa Kooli huvijuht Helena Stamberg
12.10-12.40“Aasta teo” laureaat 2014 Jõgevamaa gümnaasiumi projekti- ja noorsootööjuht  Nele Graverson tutvustab oma tegemisi
12.40-13.25 Antoniuse õuga tutvumine
13.25-14.00 lõuna
14.00-14.30 “Huvitegevus reformitud gümnaasiumis” Petersoni Gümnaasiumi direktor Merike Kaste
14.30-15.30 “Huvitegevus koolijuhtide unistustes” Koolijuhtide Ühenduse esindaja Ene Tannberg
15.30-15.45 Virgutuspaus
15.45-16.30 “Riiklik õppekava ja huvitegevus” Pille Liblik HTMi üldhariduse osakonnast
16.30-17.00 EHJL infominutid, kokkuvõtted õpipäevast.
Tule ise ja võta kolleeg kah kaasa!
Kohtumist oodates

EHJL

03 veebruar, 2015

Eelteade. Uued tuuled II

Jaanuari viimasel päeval esitas Eesti Huvijuhtide Liit projektitaotluse "Uued tuuled II. Huvijuhi jalgealune ja seljatagune." Kui projektitaotlus saab piisavalt rahastust, ootame kõiki (ka liidu mitteliikmeid) 17. märtsil Tartu linna Antoniuse õue. Pange kuupäev kirja- veebruari lõpus täpsustame ajakava ja maksumuse.

Eesti Huvijuhtide Liidu õpipäeva Uued tuuled II teema on “Huvijuhi jalgealune ja sejatagune”. Viimase kolme aasta jooksul oleme teinud tõhusat tööd huvijuhtide tealikkuse tõstmisel ja huvijuhtide ameti ameti väärtustamisel. Seekordse õpipäeva eesmärgiks on rõhutada huvijuhi kui haridusmaastikul töötaja vastutust. Oleme meie ette kutsnud Eesti Koolijuhtide Ühingu esindaja ja Haridus-ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonnast Pille Libliku. Oma seisukohti huvitegevuse ülesannete kohta muutuval haridusmaastikul esitavad reformitud Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste ja Tartu Hansa Kooli huvijuht Helena Stamberg. Meie ette astub ka mullu HTMi  “Aasta teo” laureaat Nele Graverson. 

Kevadise õpipäeva “Uued tuuled II” eesmärgiks on
1) huvijuhi kui haridusasutuses töötaja vastutuse, vajaduste ja võimaluste avardamine;
2) informeerida EHJL liikmeid liidu tegemistest;
3) Antoniuse õue kui huvijuhi koostööpartneriga tutvumine.