02 märts, 2015

Toimub liidu infolisti reorganiseerimine

Praegune infolist on seotud TÜ VKAga. Reorganiseerimise eesmärgiks on siduda list ametliku postkastiga eestihuvijuht@gmail.com, nii nagu seda on ka meie blogilehekülg .

Kõik liikmed, kes pole 3. märtsiks saanud kutset liituda uue listitga "ehjl", palun andke teada eestihuvijuht@gmail.com.

Need liikmed, kel on kontaktandmeks antud tööaadress, mitte isiklik ja on töökohta vahetanud ning soovivad jätkuvalt olla liidu tegemistega kursis, kirjutage samuti eelnimetatud aadressile.