14 mai, 2015

„Uued tuuled II“ puhus huvijuhid Tartusse


Õppetöö väljub aina enam klassiruumist: õppekäigud, loengud, õpitoad, projektipäevad, programmid jne. Aina enam kasutatakse õppetöös seni pigem huvijuhi tööriistakohvris olnud aktiivõppe meetodeid ja vorme. Siiani on huvijuhil olud oluline roll koolielu ja õppetegevuste mitmekesisemaks muutmisel.   Kas uuenev kool aga üldse vajabki huvijuhti  - uuendusmeelsed, kaasaegse ettevalmistusega ja teadlikud õpetajad saavad ja suudavad ehk ise muuta koolielu põnevaks ilma kõrvalise abita. Kas huvijuhtide jalgealune on muutumas kuumaks ja tema seljataga ei ole kedagi, kes pakuks kindlust ja tuge ning peaks huvijuhti vajalikuks? Sellele mõeldes saigi õppepäeva teemaks „Huvijuhtide seljatagune ja jalgealune“ - juba II õpipäevade sarjas „Uued tuuled“.

Kokkutulnud huvijuhtidele rääkis  väärtuskasvatusest koolis ja huvijuhi võimalustest selles Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop. Huvitegevust reformitud koolides tutvustasid Tartu Hansa Kooli huvijuht Helena Stramberg ning Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi direktor Merike Kaste. Koolijuhtide arvamusi ja hinnanguid huvijuhtide tööle edastas Koolijuhtide Ühenduse esindaja  Tartu Miina Härma Gümnaasiumi direktor Ene Tannberg. Riikliku õppekava ja huvitegevuse seoste üle arutles Haridus- ja Teadusministeeriumi üldosakonna esindaja, Huvitava Kooli projekti eestvedaja Pille Liblik. Eduloona tutvustas oma tegemisi “Aasta teo” laureaat 2014 Jõgevamaa gümnaasiumi projekti- ja noorsootöö juht  Nele Graverson.

Rõõmuga tõdesime, et kõik esinejad kinnitasid, et huvijuhi tegevus koolis on väga oluline. Eesti Koolijuhtide Ühenduse esindaja Ene Tannberg: „Kool saab hakkama ühe kehva õpetajaga, aga kehva huvijuhiga küll mitte.“ See mõte tõstab huvijuhtide vastutust ja kohustab oma tegevusse väga tõsiselt suhtuma. Seoses sellega, et tööülesanded on muutmus, on muutumises ka „huvijuhi“ ametinimetus- huvijuht, nooroosootöö koordinaator, projekti- ja noortetöö juht, õppekvaliteedi juht on vaid mõned näited, mis on juba kasutusel. Töö iseloom on kõigil sama- teha seda, mis seob kooliperet, aga igas koolis on omad nüansid.

Taaskord oli kõne all küsimus, kas oleks võimalik ühtlustada huvijuhtide ametijuhendid, tööülesanded, koormused. Ja taaskord tõdeti, et seda teha on ülikeeruline, pea võimatu, sest huvitegevuse sisu on sõltuvuses konkreetsest koolist ja kogukonnast ning nende traditsioonidest.


Õpipäeva toimumist 17. märtsil 2015a toetas Hasartmängumaksu Nõukogu. Suured tänud Tartu Antoniuse õue perenaine Auli Solole ja Maitseelamuste koja kokale Triinu Akkermannile.