21 veebruar, 2012

8.-10. klasside õpilastel on võimalus kandideerida Taisse õppima

Kandideerima oodatakse iseseisvaid, hea suhtlemisoskusega ning väga hea õppeedukusega 8.-10. klasside õpilasi. Kuna õppetöö toimub inglise keeles, peab ka inglise keele oskus olema heal tasemel. Kasuks tuleb erinevate hobide, nt muusika, spordi või näitlemisega tegelemine.

2012/2013. õa taotluste esitamise tähtaeg on 13. aprill 2012. a ning selleks tuleb täita on-line taotlusvorm kooli kodulehel : www.regents.ac.th/scholarship või www.regents.ac.th/GC.apply

Taotluse esitanud õpilastega toimuvad vestlusvoorud ja testid aprillis/mais Tallinnas ning tulemused selguvad k.a juuniks.

Stipendiumikonkursi tingimused on lisatud manuses ning saadaval Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel (www.hm.ee >Õppijale>Välismaale õppima>Kooliõpilasena välismaale ; otselink: http://www.hm.ee/index.php?045004 ).

Kooli kohta leiab informatsiooni ka kooli koduleheküljelt (www.regents.ac.th ).

Parimate soovidega

Katrin Rein

Nõunik

Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakond

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18

50088 Tartu

Tel: 735 0158

Mobiil: 521 8020

Faks: 730 1080

E-post: katrin.rein@hm.ee

www.hm.ee