13 veebruar, 2012

Tööpakkumised

Paide Linnavalitsus kuulutas välja konkursi Paide Linnavalitsuse noorsoo- ja kultuuritöö spetsialisti ametikohale. Ametikohale kandideerijatel tuleb esitada avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri hiljemalt 15. märtsiks 2012 märgusõna all “Konkurss" posti või e-posti teel Paide Linnavalitsusele.

Tööülesanded:
Paide linna kultuuri-, noorsoo ja sporditöö arendamine ja aktiivse toimimise tagamine
Suhtlemine seltside, klubide ja kodanikeühendustega
Valdkondlike eelnõude koostamine ja menetlemine
Erinevate institutsioonidevahelise koostöö –ja suhtevõrgustiku arendamine
Lepinguliste suhete haldamine mittetulundusühingute ja seltsidega
Uute ideede genereerimine ja ülelinnaliste ettevõtmiste koordineerimine
Noorte töö-ja puhkelaagrite organiseerimine
Nõudmised kandidaadile ja vajalikud omadused

Nõudmised kandidaadile:
Kõrgem haridus
Initsiatiivikus, avatus ja loomingulisus
Hea kirjalik ja suuline eestikeelne eneseväljendusoskus
Organiseerimis- ja otsustusvõime
Väga hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
Projektide kirjutamise ja elluviimise oskus
Analüüsi-ja planeerimisvõime
Kõrge pingetaluvus ja meeskonnatöö oskus
Valmisolek töötada nädalavahetustel

Asukoht: Paide linn Pärnu tn. 3

Ametikohale kandideerijal esitada avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikiri hiljemalt 15. märtsiks 2012 märgusõna all “Konkurss” postiga: Paide Linnavalitsuse aadressil Keskväljak 14, Paide 72711 või e-postiga: digitaalselt allkirjastatult e-maili aadressil: lauri.talumae@paide.ee

Kontaktisik:

Elena Sapp
Lisainfo tel. 5093811
e-mail: elena.sapp@paide.eeTüri Ühisgümnaasium pakub lapsehoolduspuhkuse ajaks tööd huvijuhile (1,0 kohta). Koolis on 200 gümnasisti. Huvitatutel kontakteeruda 20. märtsiks direktori kohusetäitja Ellu Rusiga ellu.rusi@tyriyg.tyri.ee, 38 48 565 http://www.tyriyg.tyri.ee/pages/index.php