21 veebruar, 2012

Haridustöötajate streigist

On küsitud, kas huvijuhid võivad streikida- nende leivaisa on ju KOV. Eesti Haridustöötajate Liidu vastus: "Eesti Haridustöötajate Liit ei ühenda ainult õpetajaid, meie liikmed võivad olla kõik haridusasutuste töötajad, kes on soovinud astuda meie ametiühingusse. Streigiga võivad ühineda kõik meie liikmed ja mitteliikmed- õpetajad, huvijuhid, ringijuhid, huvikoolide pedagoogid jt töötajad, sealhulgas ka abi- ja teenindav personal. Streigis osalemiseks ei pea olema ametiühingu liige."