23 jaanuar, 2012

Kohtumine Jõgeval

17. jaanuaril toimus Jõgevamaa huvijuhtide ainesektsiooni koosolek. Koosoleku alguses tervitas kooli noorsootöötajaid maavanem Viktor Svjatõšev. Seejärel andis huvijuhtide ainesektsiooni esimees Merje Talistu sõna Eesti Huvijuhtide Liidule. Ene Hunt ja Ülle Roomets juhatusest tutvustasid liitu – eesmärke, senist tegevust ja tulevikuplaane. Elavat arutelu tekitas noorsootöötaja Heidi Paaborti küsimus, miks huvijuhid ei pea end noorsootöötajaks. EHJL järel kõneles Jõgevamaa kultuuri ja noorsootöö peaspetsialist Tiina Tegelmann tänusündmusest „maa ja ilm” peol osalenud juhendajatele, koordinaatoritele. Sellest teavitusest sai alguse huvitav arutelu, miks huvijuhte kui huvijuhte (lavataguseid jõude) eraldi ei tunnustata. Kummaski arutelus ei selgunud tõde, aga mõtlemisainet said kõik kohalolnud. Koosoleku lõpetas maakonnasiseste sündmuse ja vabariiklike konkursite info. Rõõm oli kuulda, et juulikuus toimuvad Jõgevamaa noorsootöötajate suvepäevad.

Koosolekul osales kaheksa huvijuhti ja üks noorsootöötaja.

Ene ja Ülle tänavad jõgevlasi meeldiva vastuvõtu eest. Kohtume EHJL sündmustel.