08 november, 2012

Reedel, 9. novembril kell 10.00 toimub Euroopa Noorte Eesti Büroos Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsiks fookusgupp katusorganisatsioonide esindajatele.

Euroopa Noored Eesti Büroo tellimusel koostatakse Eesti noortevaldkonna koolituspoliitika analüüsi, mille eesmärgiks on analüüsida noortevaldkonna koolituspoliitika väljavaateid, toetudes noortepoliitika ja noorsootöö arengutele, seonduvatele uuringutele ja kirjandusele. Ühtlasi on eesmärgiks anda soovitusi noortevaldkonna arengut toetava koolituspoliitika ja –strateegia edasiseks kujundamiseks.

Koolituspoliitika kujundamisel on äärmiselt oluline saada sisendit noortevaldkonna koolitamisega kokku puutuvatelt isikutelt: noortevaldkonna ametnikud riiklikul, regionaalsel ja kohalikul tasandil, noortevaldkonna koolitajad, erinevate katusorganisatsioonide esindajad, formaalharidust pakkuvad institutsioonid ning muud asjakohased organisatsioonid. Vajaliku sisendi saamiseks viime kõikide nimetatud osapooltega läbi fookusgrupi intervjuud, milles käsitleme alljärgnevaid teemasid:
  1. noortevaldkonna koolituspoliitika problemaatika täna;
  2. vajadused ja võimalikud lahendused tulevaks perioodiks – 2013(2014)-2020;
  3. erinevate osapoolte (HTM, ENTK, ENEB, KOVid, organisatsioonid jt) võimalik rollijaotus koolituspoliitika kujundamisel ning elluviimisel.
Meid esindab juhatuse liige Ülle Roomets ja hea sõnaga lisab toetust Külli Salumäe.